උපදේශන අංශය

logo2

ඔබේ මොහොතක අස්වැසිල්ලට

ශ්‍රී ලංකාව තුළ උපදේශන සේවාවේ කේන්ද්‍රීය ආයතනය ලෙස මානසික අසමතුලිතතා වැළැක්වීම, පුද්ගල සංවර්ධනය, ප්‍රතිකාරාත්මක උපදේශන සේවා සැපයීම හා උපදේශනය සම්බන්ධ සංවිධාන සම්බන්ධීකරණය කරමින් මානසික යහපැවැත්ම ඉහළ නංවා සෑම පුරවැසියෙක්ම ජාතික සංවර්ධනයට දායක කරවීම.

2nd

අපගේ සේවාදායකයින් ප්‍රමාණය 2500 ට අධිකයි

අපි ගැන.....

කෙනෙකුගේ සංවර්ධනය සිතිවිල්ලකින් ආරම්භ වන්නකි

මනෝවිද්‍යාත්මක ක්‍රමවේ​ද උපයෝගීකර ගනිමින් මිනිසුන් දැනටමත් මුහුණ දී ඇති මානසික ගැටළු ස​ඳහා ප්‍රතිකාරාත්මක මැදිහත්වීම මෙන් ම ඉදිරියේදී ද ගොදුරු විය හැකි මානසික ගැටළුකාරී තත්ත්ව කලින් හඳුනාගෙන ඒවා වැළැක්වීමට මග පෙන්වාදීම මගින් සමස්ථ සමාජයේ සංවර්ධනයට දායකවීම.

ජාතික මට්ටමේ වැඩසටහන්

මනෝ සාමාජීය ගැටලූ වැලැක්වීමේ වැඩසටහන්

මනෝ සාමාජීය ගැටලූ වැලැක්වීමේ වැඩසටහන්

ප්‍රතිකාරාත්ම​ක වැඩසටහන් හා සේවාවන්

ප්‍රතිකාරාත්ම​ක වැඩසටහන් හා සේවාවන්

මනෝවිද්‍යා උපදේශනය ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහන්

මනෝවිද්‍යා උපදේශනය ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහන්

ජාතික උපදේශන සේවා දිනය සිදු කිරීම

ජාතික උපදේශන සේවා දිනය සිදු කිරීම

උපදේශන සේවාවේ කැපී පෙනෙන අවස්ථා 2023

සේවයට එහා ගිය වගකීමක්...

උපදේශන සේවාව පිළිබඳ හසල දැනුමින් යුත් කණ්ඩායමක සේවය ලබමින් ඔබත් ජීවිතයේ හැමදාම සතුටින් තෘප්තිමත්ව ජීවත් වෙන්න..

Client visits for professional guidance in need of psycho – social support
75%
Number of successful cases/Effectively in short & long term interventions
45%
Providing counseling services at the community level to address specially identified issues.
90%
Establishing self motivation & regulation in clients through psycho- social empowerment
85%

වැඩකරන වේලාවන්

හොඳම මනෝවිද්‍යාත්මක සහ උපදේශන සේව​ය

සමබර පෞරුෂයකින් යුත් නිරෝගී ජාතියක් වෙනුවෙන් දැනටමත් අප සමග අත්වැල් බැඳගත් අය

0 +

සේවා ලාභින් ගණන

අවුරුදු 0 +

අත්දැකීම් කාලය

0 +

උපදේකවරු

0 +

සාර්ථක වූ අවස්ථා

නව ප්‍රවෘත්ති සහ සිදුවීම්

ලෝක මානසික සෞඛ්‍ය සතියට සමගාමී උපදේශන වැඩසටහන 2023

ලෝක මානසික සෞඛ්‍ය සතියට සමගාමී උපදේශන වැඩසටහන 2023 ලෝක මානසික සෞඛ්‍ය සතියට සමගාමීව සමාජ සවිබලගැන්වීමේ අමාත්‍යංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන,...

ගරු. අනුප පැස්කුවල්, එම්.පී. සමාජ සවිබල ගැන්වීමේ රාජ්ය ඇමති

ගරු. අනුප පැස්කුවල්, එම්.පී. සමාජ සවිබල ගැන්වීමේ රාජ්ය ඇමති ලෝක මානසික සෞඛ්‍ය සතියට සමගාමීව සමාජ සවිබලගැන්වීමේ අමාත්‍යංශය යටතේ...